Spací kabiny a spoileryzakázková výrobadoplňkynáhradní díly
Spací kabiny a spoileryzakázková výrobadoplňkynáhradní díly

INOVACE PRO PONY

Společnost PONY Auto trend s.r.o. se stala hlavní příjemcem projektu Inovace pro PONY
podpořeného v rámci 3. výzvy programu TREND. (FW03010632)


Účelem projektu je představit nový inovovaný produkt a technologii výroby spacích nástaveb a
aeropacketů, který poskytne bezpečnější, environmentálně účinnější řešení pro provoz mezinárodní
dopravy v souladu s předpisy EU. Bezpečnost a komfort řidičů je a bude prioritou logistických
společností a nákladní automobilová doprava je také předmětem regulace ze strany EU (např. nová
norma WLTP s účinností od 1/7 2020 odložená v důsledku COVID-19 o dva roky) nebo závazky EU
na eliminaci emisí deklarované v Zelené dohodě (prosinec 2019) a důrazu na podporu Zelené
dohody jako nástroje pro restart ekonomiky po pandemii COVID-19.


Projekt byl zahájen 1. ledna 2021 trvá do 31. prosince 2022.

© 2021 PONY AUTO Trend s.r.o.
 | 
web by Stanovskýmarketing.cz
Top